יום חמישי, 2 באוקטובר 2008

פרופסר שטרנהל

תלונה נגד פרופ' זאב שטרנהל בגין הסתה לגזענות, הסתה לאלימות ולשון הרע נגד ציבור

עמותת המטה למען ארץ ישראל, הגישה ליועץ המשפטי לממשלה באמצעות עו"ד אביעד ויסולי תלונה נגד פרופ' זאב שטרנהל בגין הסתה לגזענות, הסתה לאלימות ולשון הרע נגד ציבור, כולן עבירות שהיועץ המשפטי לממשלה חייב להגיש או לאשר את הגשת כתב האישום בגינן.

העבירות הנ"ל מיוחסות למר שטרנהל בגין ראיון שנתן לעיתון "ידיעות אחרונות" ואשר התפרסם ביום 28.9.08 ובו אמר כדלקמן (העתק הכתבה מצ"ב):
"יכול להיות שאני סדין אדום עבור המתנחלים – ואני לא מאשים אותם. אני חושב אותם לאסון, ואני חושב שתפיסתם היא מרשם לחיסול מדינת היהודים. בעיני ההתנחלות היא האיום הממשי הגדול ביותר על עתידה של מדינת ישראל."

בתלונה ניטען כי דבריו של שטרנהל המתייחסים ל"מתנחלים" באורח קיבוצי ומייחסים להם את התיאורים הבאים: " אסון", "מרשם לחיסול מדינת היהודים", "האיום הממשי הגדול ביותר על עתידה של מדינת ישראל" קוראים לרדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי ציבור המתנחלים, והכל בשל היותם יהודים החיים ביהודה והשומרון. משכך, דברים אלה עונים על הגדרת "גזענות" בחוק העונשין התשל"ז 1977 והפרסום שנתן להם פרופ' שטרנהל מהווה הסתה לגזענות – עבירה מסוג "פשע" על סעיף 144ב לחוק העונשין התשל"ז 1977.

עוד אמר פרופ' שטרנהל בראיון: "המשטרה פוחדת להיכנס להתנחלויות, שלטון החוק התמוטט בשטחים. את הדבר הזה צריך לשבור ולאכוף את החוק על המתנחלים." המשפט "שלטון החוק התמוטט בשטחים" שמשמעותו האובייקטיבית היא שכל המתנחלים הם עבריינים פורעי חוק ו"את הדבר הזה צריך לשבור" שמשמעותו היא שיש לנקוט באפליה ואלימות נגד המתנחלים מהווים הסתה לאלימות והסתה לגזענות נגד המתנחלים - עבירות על סעיפים 144ב ו – 144ד2 לחוק העונשין התשל"ז 1977.

בתלונה מצוין כי תיאורים אלה בנוגע לשלטון החוק בקרב היהודים ביהודה ושומרון הם שקריים, היות ואחוזי הפשיעה במגזר היהודי במחוזי ש"י הם הנמוכים ביותר מכל מחוזות משטרת ישראל (וביחס הפוך למספר השוטרים הגבוה ביותר ביחס למספר התושבים מכל מחוזות משטרת ישראל).

בנוסף ניטען בתלונה כי דבריו של שטרנהל מהווים גם לשון הרע נגד ציבור המתנחלים, שהיא עבירה על סעיף 4 לחוק איסור לשון הרע התשכ"ה 1965, וכתב אישום בגינה חייב להיות מוגש על ידך או בהסכמתך בלבד.

עוד התלונה מציינת כי פרופ' שטרנהל נפצע לאחרונה ממטען שהונח על דלת ביתו, ויש להצטער על כך כמו על כל קרבן לעבירת אלימות. דא עקא – עד לרגע זה איש אינו יודע מי הניח את המטען. כל נסיון לייחס זאת ל"מתנחלים" (קבוצה המונה כ – 300,000 איש) באורח קיבוצי, ואף חמור הרבה יותר - ללא כל הוכחה כי המבצע שייך לקבוצה זו, מהווה הסתה לגזענות ונסיון להתרת דמם של המתנחלים, כשלעצמו.

ואולם, פציעה מאירוע אלים אינה מתירה לקרבן הארוע להסית לגזענות, אלימות או לפרסם לשון הרע נגד ציבור כלשהו. והראיה: פרקליטות המדינה כלל לא התחשבה בכך בכל כתבי האישום שהגישה נגד פעילי ימין שהיו קרבנות למעשי טרור חמורים בהרבה, לדוגמא: (ת"פ (ירושלים) 2225/03 - מדינת ישראל נ' איתמר (בן צדוק) בן גביר . תק-של 2007(2), 29759 ,עמ' 29761, ת"פ (ירושלים) 1122/05 - מדינת ישראל נ' בלומברג זאב אלחנן ואח' . תק-של 2006(2), 4507 ,עמ' 4517, רע"פ 10762/05 - דוד העברי נ' מדינת ישראל . תק-על 2005(4), 1808, ע"פ (ירושלים) 8612/04 - דוד העברי נ' מדינת ישראל . תק-מח 2005(2), 1259 ,עמ' 1267, ת"פ (כפר-סבא) 2110/03 - מדינת ישראל נ' פנירי חיים ואח' . תק-של 2005(1), 826 ,עמ' 834 , ת"פ (ירושלים) 3360/02 - מדינת ישראל נ' העברי דוד . תק-של 2004(2), 4936, ת"פ (ירושלים) 3855/02 - מדינת ישראל נ' ירמיהו אהרון . תק-של 2003(2), 18928, עע"ם 8342/02 - איתמר בן גביר נ' שלמה אהרונישקי - מפכ"ל משטרת ישראל . תק-על 2002(3), 248 ,עמ' 250.

אשר על כן הינך מתבקש היועץ המשפטי לממשלה להפעיל את סמכותו על פי דין ולהורות לפרקליטות המדינה להגיש כתב אישום נגד פרופ' שטרנהל בגין העבירות המתוארות לעיל.

לסיום, מוסיפים המתלוננים ואומרים כי עקרון השוויון בפני החוק, מחייב כי גורמי אכיפת החוק יגלו חוסר סובלנות משפטית נגד אלה המסיתים לגזענות ואלימות כלפי המתנחלים ותומכיהם, באותה מידה שאתם יוזמים ומאשרים תדירות הגשת כתבי אישום נגד מתנחלים ופעילי ימין בגין עבירות מעין אלה כלפי ציבורים שונים (הומואים, ערבים, שוטרים ועוד). כידוע – עיקרון השוויון בפני החוק אמור להיות, במיוחד בהקשר זה, נר לרגלי גורמי אכיפת החוק ללא קשר לדעות פוליטיות, ויש להצטער כי עד היום מצביעים כל המחקרים והדוגמאות שהובאו לעיל על כך כי ההפך הוא הנכון וננקטת מדיניות מפלה כנגד המתנחלים ופעילי ימין על ידי גורמי אכיפת החוק הסרים למרותך.

אין תגובות: